iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy


2024-02-21   Podsumowanie seminarium on-line z zakresu EMUiA

19 lutego na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział ponad 600 osób z całej Polski. 

Spotkanie otworzył prezes Zbigniew Malinowski, podkreślając rolę numeracji adresowej w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz pokazując przydatne narzędzia dostępne w technologii e-mapa.net.

W dalszej części poruszono tematykę obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów w aplikacji iMPA. Przedstawiono dodawanie, edycję i zmiany punktów, a także generowanie zawiadomień i zestawień adresów. Przybliżono też kwestie zasilania Państwowego Rejestru Granic oraz porównania bazy adresowej z danymi meldunkowymi (Martyna Kąca). Następnie pokazano dodawanie i edycję ulic oraz zwrócono uwagę na ważne aspekty związane z podejmowaniem uchwały o nadaniu nazwy (Aleksandra Gala).

Następnym punktem było omówienie komunikacji z rejestrami GUS oraz stan wdrożenia usługi TERYT ws1. Przy temacie przekazywania danych z iMPA wspomniano także o widoczności adresów w zewnętrznych portalach mapowych i o tym jak radzić sobie z występującymi w nich błędami (Oliwia Horbaczewska).

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali niemal 200 pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Pełna relacja z wydarzenia jest już dostępna na geoforum.pl.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest udostępnione na naszym kanale YouTube

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!
2024-02-21   Bezpłatny raport dla samorządów - również dla dowolnego obszaru

Dostępny bezpłatnie dla samorządów Raport o działce został rozbudowany o możliwość jego wygenerowania dla dowolnego obszaru.

Użytkownicy e-mapy z urzędów gmin i powiatów od dawna mają możliwość generowania raportów dla pojedynczych działek i korzystania z nich do wewnętrznych działań urzędu. Od dzisiaj raport można wygenerować również dla obszaru zdefiniowanego przez użytkownika – obejmującego mniejszy fragment jednej działki lub składającego się z kilku działek.

 
Po przejściu do portalu pod przyciskiem Raport dla działki pojawiła się nowa pozycja "Raport dla obszaru", po wybraniu której należy wyznaczyć obszar na mapie. Dla wskazanego terenu po kilku chwilach zostanie wygenerowany kompletny raport w pliku PDF. Zawartość tematyczna raportu jest identyczna jak w wersji dla pojedynczej działki.


2024-02-05   Bezpłatne seminarium on-line: Problematyka numeracji adresowej nieruchomości - 19 lutego 2024

 

19 lutego organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Problematyka numeracji adresowej nieruchomości

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę aplikacji iMPA. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny.

Omawiane zagadnienia, skierowane są głównie pracownikom samorządowym zajmującym się na co dzień numeracją adresową nieruchomości, a w szczególności użytkownikom aplikacji iMPA.
2024-01-12   Łatwiejsza identyfikacja punktów załamania działki na e-mapie

Dostępne na e-mapie narzędzie Współrzędne granic działki zyskało nową funkcjonalność. Oprócz wskazania współrzędnych wszystkich punktów załamania działki w układzie 1992 lub 2000 dodano możliwość wyświetlenia na mapie oznaczeń numerowych punktów. Pomoże to w identyfikacji poszczególnych punktów oraz ułatwi ocenę kształtu działki.

Aby skorzystać z narzędzia należy:

  1. Wyszukać działkę poprzez panel wyszukiwania lub wskazać ją bezpośrednio na mapie. 
  2. W oknie informacji, znajdującym się na dole mapy, wybrać Inne, a następnie Współrzędne.
  3. Zaznaczyć opcję "pokazuj liczbę porządkową".

2024-01-02   Podsumowanie wdrożeń technologii e-Gmina w 2023 roku

Koniec roku pozwala na podsumowanie tegorocznych wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina, z której korzysta ponad połowa gmin w Polsce. Jedno z ostatnich wdrożeń zostało wykonane w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice. W ramach implementacji został utworzony portal mapowy krapkowice.e-mapa.net. Geoportal posiada moduł iGeoPlan służący do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. generowanie wypisów i wyrysów), a wszystkie plany zostały zwektoryzowane i przeniesione do bazy danych. Oprócz planów miejscowych w serwisie znajdują się także granice obszarów rewitalizacji.

Jest to jeden z 24 samorządów, które w 2023 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zaawansowanej postaci wektorowej. 55 gmin uruchomiło natomiast moduł iMPZP publikujący plany w formie rastrowej. Dzięki intensywnym działaniom na koniec roku już 1200 gmin posiada zinformatyzowane plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych. W 2023 gminy opublikowały w technologii e-gmina 1111 nowych planów, z czego ponad połowa została zwektoryzowana, a aktualna sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach to niemal 30 000. Mapa lokalizująca wdrożenia w gminach z podziałem na wersje wektorowe i rastrowe prezentowana jest poniżej:

Mijający rok to również kolejne zmiany prawne w zakresie planowania przestrzennego. Nowelizacja ustawy wprowadziła przejściowy obowiązek prowadzenia odpowiednika tzw. rejestru urbanistycznego przez gminy. W tym celu rozbudowaliśmy wykaz planów dostępny w e-mapie. Nie zmieniły się za to obowiązki dotyczące wymogu podpisywania zbiorów MPZP i SUIKZP. Wszystkie gminy korzystające z technologii iMPZP/iGeoPlan podpisały elektronicznie i udostępniły ponad 1600 zbiorów APP (MPZP i SUIKZP), a w przygotowanym przez nas serwisie e-mapa.net/app zwalidowano niemal 25 000 plików GML.

Warto podkreślić, że rośnie również grono użytkowników aplikacji iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) - w ub. roku dołączyło do niego 10 gmin. Intensywne wykorzystanie systemu widać też po statystykach zasileń rejestru PRG. W 2023 roku zostało wykonanych prawie 30 000 zasileń dla ponad 1500 gmin, w trakcie których dodano lub zmieniono ponad 1,9 mln punktów adresowych. Wyrażamy zadowolenie, że nasza aplikacja od lat cieszy się największą popularnością na rynku i stałym zaufaniem użytkowników. 

Popularność naszego oprogramowania widać również po statystykach dotyczących obsługi zgłoszeń w zakresie wsparcia i pomocy technicznej (m.in. wprowadzenia nowych planów, propozycji nowych funkcjonalności, pytań i zgłoszeń problemów), których w tym roku było aż 15 000 (czyli ponad 40 dziennie, wliczając dni wolne od pracy).

Wartym wspomnienia jest także funkcjonowanie Raportu dla działki, który dla użytkowników systemu e-gmina jest dostępny bezpłatnie. W marcu 2023 narzędzie zostało docenione przez Ministra Rozwoju i Technologii, zdobywając nagrodę za innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie geoinformacji.

Na sam koniec pragniemy przypomnieć co istotniejsze nowe funkcje i modyfikacje w portalach mapowych oraz modułach dziedzinowych, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku:
© 2010-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.