iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA
5888163 punktów i 182847 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2023-01-05   Widoczność danych adresowych w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps)

Często pytają Państwo, a także otrzymują zapytania od mieszkańców, co zrobić w sytuacji, gdy w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps) oraz nawigacjach samochodowych brakuje aktualnych danych adresowych. W związku z tym, postaramy się przybliżyć ten temat i wyjaśnić co dzieje się z punktami adresowymi oraz ulicami...

© 2010-2023 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.